Innehållsförteckning över de olika sidorna:
 


- Organisationsplan
- Handbok
- Stadgar - Internationella
- Stadgar - Lokalavdelning
- Chapter Agreement
- Tax Excempt Letter
- SWEAs Rumsförmedling
- Våra Kommittéer
- Adresshäfte
- Vem är var i SWEA International?
( Fotoboken med SWEAs styrelse,
administration och alla ordförande)- Internationella Styrelsemötet 2002
- Internationella Styrelsemötet 2003
- Internationella Styrelsemötet 2004
- Summary of Resolutions
- RM Västra Amerikas
- RM Mellersta Amerikas
- RM Östra Amerikas
- RM Västra EMA
- RM Mellersta EMA
- RM Östra EMA
- RM Asien

- Finanskommittén
- Litteratur stipendiet
- Interkulturella Relationer
- Jubileums
kommittén
- Årets svenska kvinna
- Stadgekommittén
- Framtids
kommittén
- Nya avdelningar
- Resebidrags
kommittén
- Valberedningen
- PR-
kommittén
- Produkt-
kommittén
- Redaktions
kommittén
- Kansli
kommittén
- Kongress
kommittén
 
 
- Budget
- Bokslut
- Revisionsberättelse
- Investeringsrapport


- Asiens rapporter
- OEMAs rapporter
- MEMAs rapporter
- VEMAs rapporter
- OAMEs rapporter
- MAMEs rapporter
- VAMEs rapporter


- Internationella Ordförandens rapport
- Int. Vice Ordförandens rapport
. Skattmästarens rapport
- Administrationens rapport
- Redaktörens rapport + Forum budget
- Annonsdirektörens rapport
- Webmasters rapport

 
 


- Tryckt PR material att beställa
- Information om SWEA Hästar
- Brevpapper med sidotext
- SWEA logo
- Jubileumsloggan


- Internationell ordförande
- Vice Internationell ordförande
- Grundaren
- Alla Regionordförandena
- Stipendiaterna
- Årets svenska kvinna

- Medlemsblanketter
- Medlemsrapportering
- Databas
 
 
 
- Expensrapport
- Riktlinjer för ersättning av utgifter
- Ansökan för resebidrag
- Riktlinjer och formulär för SWEA produkter


- SWEA-Bladslistan
- Adresslista till alla avd. ordförande
- Adresslista till alla avd. redaktörer


 
 
- Mall förnya medlemskap
- SWEA välkomnar nya Sweor
- Sången till SWEA
- SWEA i korthet
- SWEA in brief
- Brevpapper med sidotext
- Arbetsintyg
- Förslag till sponsorbrev
- SWEA logo
- Jubileumslogo
- Lathund för Avelningsordförande
- SWEA Tidtabell
- Distributionslista
- SWEA Diskussionbokklubb - koncept
- SWEA Bokdiskussion mall

 

   
De flesta dokumenten som finns här är gjorda i Portable Document Format (PDF). För att kunna
öppna dessa filer måste man ha tillgång till Adobe Acrobat Reader. Det är ett gratis program som
man kan ladda ner här
Get Acrobat Reader

| | | | | | |
| |
| | | |

 


Copyright © 2003 - 2004
Last updated September 20, 2004

SWEA International, Inc.
5928 Balfour Court, Suite B
Carlsbad, CA 92008, USA

Promotion of Swedish
Culture and Tradition