Världsvid Vänskap

vänskap1vänskap2vänskap3vänskap4vänskap5vänskap6vänskap7

 

- en medlemsförmån i SWEA

SWEA, det globala nätverket för svensktalande kvinnor som bor eller bott utomlands, är unikt.

SWEA är både en träffpunkt och ett kontaktnät med länkar över hela världen, något som gör livet utomlands lättare. SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomsten till Sverige.

SWEAs syfte är att inspirera till personliga och professionella kontakter samt fungera som ett nätverk Sweor emellan över hela världen. Idag finns SWEA i 77 avdelningar i 33 länder och har cirka 8 000 medlemmar.

Sweorna introducerar svensk kultur och gör svenska traditioner kända världen över. SWEAs många julmarknader och evenemang sprider utomordentlig PR för Sverige och baseras helt på medlemsinsatser och lokal sponsring.

SWEAs mångfacetterade aktiviteter är en del av Sveriges ansikte utåt och stärker banden till främmande länder. Organisationens betydelse för den svenska industrins verksamhet utomlands ökar ständigt. SWEA samarbetar med bl a Svenskt Näringsliv.

SWEA International, navet kring vilket de sjuttio lokalavdelningarna kretsar, utser Årets Svenska Kvinna. Bland de korade finns Drottning Silvia som uppmärksammades för sina insatser inom World Childhood Foundation, och Maria Nyström Reuterswärd för sitt arbete med NASA. SWEA delar också varje år ut två forskningsstipendier till doktorander; det ena gällande svenska språket, litteraturen eller samhället och det andra interkulturella relationer. Mottagarna presenteras vid den årliga Sverigemiddagen där Sweor från hela världen deltar.

Många lokalavdelningar delar ut sina egna stipendier och stöder projekt med svensk anknytning. Det kan gälla svenskundervisning, svenska kyrkans verksamhet i utlandet, museer, utställningar och gästspel med svenska artister.

Genom SWEA får man möjlighet att resa världen runt. Varje höst samlar SWEAs sju regioner sina medlemmar till välbesökta regionmöten. Vartannat år välkomnas Sweorna till en kongress. Alla sammankomster erbjuder utflykter och program och arrangeras av någon av de många avdelningarna någonstans i världen.

Varje avdelning har sitt eget SWEA-Blad och de flesta har även en hemsida som nås genom www.swea.org. SWEA Internationals tidning, SWEA Forum, utkommer till jul och midsommar.

På lokal nivå anordnas program som föredrag, utflykter, studiebesök, m m. Nyinflyttade tas om hand och välkomnas med t ex mingelkvällar och mamma-barn träffar. Genom bokklubbar, julmarknader, Lucia, midsommarfirande och andra tillställningar stärks nätverket samtidigt som svenskheten och traditionerna förs vidare.

Alla de Sweor som arbetar för föreningen kan få ett av SWEA utfärdat arbetsintyg.

För hemvändande Sweor står de sex svenska avdelningarna beredda med stöd och råd. Många upplever hemflytten, kanske efter många år utomlands, som mycket arbetsam på flera plan. Att bli välkomnad av Sweor, som själva gått igenom och lärt av denna process, känns tryggt och uppmuntrande.

Medlemmar och deras familjer kan genom SWEA teckna en förmånlig liv-, olycksfalls-, och sjukförsäkring.

SWEA Bed & Breakfast är en uppskattad service Sweor emellan över hela världen.

Vid Stockholm Stads 750-årsjubileum överlämnade SWEA på nationaldagen en ståtlig dalahäst, två meter hög, målad av konstnärinnan Margareta Sjödin. Gåvan mottogs å Stockholm Stads vägnar av kommunfullmäktiges ordförande Axel Wennerholm.

Siv Svensson, London, är SWEA Internationals ordförande fr o m 1 januari 2005.

Agneta Nilsson, utsedd till Årets Svensk i Värld-en, grundade SWEA i Los Angeles 1979. Hon har senare belönats med en kungamedalj för sina SWEA-insatser.

SWEA har tilldelats Positiva Sverige-priset för organisationens bidrag till att stärka Sverigebilden utomlands.

 

För information, kontakta

E:
info@swea.org
 

 

SWEA - Global Kompetens, Lokalt Stöd

 

Copyright © 1998 - 2006
SWEA International, Inc.
Last updated January 03, 2005
Contact Webmaster

Promotion of Swedish Culture and Tradition