SWEA ÅRETS SVENSKA KVINNA 2007


 

SWEA uppmanar härmed alla Sweor att sända in nomineringar till SWEA Årets Svenska Kvinna för år 2007!

Kandidaten skall vara en svensk kvinna, vars bidrag inom kultur, mänskliga relationer, handel eller vetenskap, på ett markant sätt bidragit till att stärka banden mellan Sverige och ett annat land. Kandidaten behöver inte vara Swea.

SWEA Årets Svenska Kvinna kommitté rekommenderar kandidater till en jury efter det att enskilda Sweor eller lokalavdelningar har sänt in förslag på kandidater. Juryn väljer en kandidat som utnämns till Årets Svenska Kvinna av SWEA Internationals styrelse vid årsmötet. Årets Svenska Kvinna presenteras vid SWEAs Sverigemiddag i augusti.

Förutom äran får vinnaren en minnesgåva. Pristagaren bjuds på middagen, hotell samt resan dit.

Nomineringar, inkluderande ett utförligt Curriculum Vitae, skall vara kommittén tillhanda senast den 10 januari 2007. För att underlätta för juryn finns ett formulär att fylla i med de uppgifter som skall vara med. Formuläret är på engelska, men kan med fördel fyllas i på svenska. Det skall fyllas i av den som vill nominera en person. Formuläret kan beställas av Anna Källqvist, se nedan, eller hos din ordförande som fått det per e-post under oktober månad.

Nomineringarna vill vi helst ha per e-post. Alla förslag skall skickas till sammankallande ledamot i Årets Svenska Kvinna kommittén,

Anna Källqvist
anna.kallqvist@telia.com

STÄNG FÖNSTRET