SWEAs Stipendier

 

Stipendieverksamheten är en av SWEAs hjärtefrågor. Idag har SWEA International tre stipendiefonder. Dessutom delar många SWEA-avdelningar runtom i världen ut sina egna stipendier. 

Varje år på Sverigemiddagen delar SWEA International ut sina stipendier på 6 000 dollar vardera och presenterar Årets Svenska Kvinna.

 

 
Litteraturstipendiet Interkulturella Stipendiet Sigrid Paskells Stipendium


Lill-Ann Körber


Agnes Ers


Maria Sundbom (Foto: Peter Westrup)

Läs juryns motivering >>>

Läs juryns motivering >>>

Läs juryns motivering >>>

 

SWEA INTERNATIONAL SCHOLARSHIP RECIPIENTS 1983 - 2005
One of the main objectives of SWEA is to disseminate knowledge of Swedish culture around the world through our worldwide network of members. This endeavor is greatly enhanced by our scholarship recipients. They are young researchers who have chosen to study the Swedish language and Swedish literature for their doctoral dissertations. They also translate Swedish literature, teach Swedish and encourage others to take an interest in our culture.

(The first three recipients did not concentrate on Swedish language, literature and linguistics, this requirement was instituted in 1988.)

1983 Cindy Anderson Continued studies about the woman's role in the modern Swedish society
1984 Lillian Elliot Swedish textiles and art in public spaces
1986 Hank Murta Adamas Continued studies in glass art
1988 Carol Huebscher Rhoades University of Texas, Austin, TX Routes of Power: Woman's Journey in the Novels of George Eliot and Fredrika Bremer (1993)
1989 Lori Ann Ingalsbe UCLA, Los Angeles, CA Germanic Languages and Literature. A comparison between the poetry of Ola Hanson and Stella Kleve (1992)
1990 Kathy Anstine Yale University, New Haven, CT The Changing Image of the Finn in Finnish-Swedish Literature
1991 Massimo Ciravolo Milano, Italy The influence of Hjalmar Söderberg on younger authors in Scandinavia.
1992 Bridget Morris The University of Hull, England St. Birgitta, a biography
1993 Valerie Laugier University of Texas, Austin, TX The authorship of Ulla Isaksson
1994 Wolfgang Behschnitt Freiburg, Germany The Construction of the Image of the Self in the Autobiographical Writing of August Strindberg.
1995 Alexander Zeltuchin St. Petersburg, Russia Orthographic Codes and Code-Switching - A study in 16th century Swedish orthography (1996)
1996 Anna Helm Kurz Georgetown University, Washington, DC The Intersection of Economics and Aesthetics in Literary Texts.
1997 Susan Lee Holmberg University of Washington, Seattle, WA The Narrative of Health Care Reform: The Swedish and American Newspaper Coverage of Value Strain.
1998 Norbert Götz Humboldt University, Berlin, Germany A comparative analysis of the nazi community and the Swedish democracy in the 1930's.
Marie Cronqvist University of Lund, Sweden First winner of the SWEA Intercultural Scholarship for her work on Pictures of the United States in Sweden during the Cold War.
1999 Elizabeth de Noma, University of Wisconsin, Madison, WI, U.S.A. Remaking Gender on Film:Selma Lagerlöf filmed in the 1940s.
Gabriella Elgenius University of Gothenburg, Sweden and London School of Economics and Political Science Intercultural Scholarship: Symbols and Rituals of National Integration in Europe.
2000 Patrick Domann, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Institut für Skandinavistik in Frankfurt, Germany, for "Methoden, Möglichkeiten und Grenzen der skandinavistischen Nietzsche-Rezeption von 1890-1920"
Karin Atthoff, University of Stockholm, winner of SWEA Intercultural Scholarship for her study of international law, particular problems and difficulties connected with womens asylum application.
2001 Ewa Data Bukowska, Jagiellonska Universitetet i Krakow, Polen. Demonstrativa pronomen i svenskan - en betydelseanalys ur den kognitiva semantikens perspektiv.
Åsa Arping, University of Gothenburg, winner of SWEA Intercultural Scholarship for her work with showing the origin, written by hand, of Fredrika Bremer's novel "Hertha" that we all can get a chance to meet Fredrika Bremer's opinions 100 years ago.
2002 Sofie Persson - Sameforskaren Sofie Persson från Hudiksvall var SWEAs Kulturmötesstipendiat 2002. Sofie är efter en filosofie magisterexamen med arkeologi som huvudämne antagen till forskarutbildningen i samiska studier vid Umeå Universitet. Avhandlingsprojektet är inom den aktuella etnicitetsforskningen: Am I a Sami? – Identity maintenance and identity change among Sami emigrants in North America. Är en Sami en Sami även långt borta från samernas land och vad har ättlingarna till utvandrade samer gemensamt med ättlingarna till dem som stannat kvar?
  Silvia Muller - Silvia Müller är född och bosatt i Schweiz 1963 och är doktorand och universitetslärare. Hennes doktorsavhandling Svensk privatprosa 1650-1750. En jämförande analys av språk- och textmönster hos män och kvinnor.
2003 Helena Kåberg - har undersökt betydelsen av Sveriges goda renommé på formgivningens område för marknadsföringen av svenska produkter utomlands. Helena kombinerar i sin forskning  konstvetenskap och ekonomisk historia
  Monika Jazowy-Jarmul - är doktorand vid institutionen för svensk filologi vid Jagiellonska Universitetet i Krakow. Hennes doktorsavhandling ”Översättningsmöjligheter av svenska nominalfraser till polska” undersöker likheter och olikheter mellan vissa språkliga strukturer i svenskan och polskan och de strategier som föreligger för en adekvat återgivning vid översättning.
2004 Lucy Creagh
  Marta Reuter - är doktorand vid Humbolduniversitetet i Berlin. Inom ramen för projektet, ”The Baltic Sea Area Studies (BaltSeaNet”), undersöker hon frågan om ett transnationellt och interkulturellt civilsamhälle håller på att växa fram i Östersjöområdet. Marta koncentrerar sin undersökning till Estland, Polen, Sverige och Tyskland. Stipendiet ger henne möjlighet att förbereda sin doktorsexamen i Tyskland.
  Susanna Andersson - operasångerska, är född i Östersund. 1999 antogs hon till Guildhall Music and Drama School i London och fick efter fyra år sin Bachelor of Music med högsta betyg. År 2003 vann Susanna första pris i Guildhalls Gold Medal Competition och började samma år studier vid skolans operalinje.
Susanna tilldelades SWEAs första “Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna”
2005 Karin Söderholm Lindelöf har, i arbetet med sin avhandling bedrivit en fältstudie i Gdansk-området, som gästforskare vid Gdansk universitet 2001. Övrigt arbete har bedrivits vid Baltic and East European Graduate School vid Södertörns högskola samt vid Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet. Karin presenterar i sin avhandling en etnologisk studie om ”vilka sätt att vara kvinna”, som är möjliga för unga, välutbildade storstadskvinnor i dagens Polen.
  Lena Norrman
  Sebastian Michanek - solistdansare vid Kungliga Operan i Stockholm, är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm och Göteborg. Han har vunnit internationella priser och dansat många huvudroller, senast John Neumeiers Peer Gynt våren 2005 i Stockholm.
Sebastian tilldelades SWEAs andra “Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna”.

 

Copyright © 1998 - 2006
SWEA International, Inc.
Last updated April18, 2006
Contact Webmaster

Promotion of Swedish Culture and Tradition