Nominera en musiker!

SIGRID PASKELLS STIPENDIUM
inom scenkonsterna år 2007

SWEA inbjuder alla medlemmar att skicka in förslag på kandidater till Sigrid Paskells Stipendium, som år 2007 skall gå till en musiker.

Stipendiet ges ut inom de s. k. scenkonsterna: sång, dans, teater, musik med en konstart i taget under en rullande fyraårsperiod.

Stipendiet avser unga, lovande svenskor/ar, som ej behöver vara medlemmar av SWEA. Stipendiet utlyses inte utan en kommitté söker aktivt kandidater. Förslag kan även inkomma från individuella SWEA-medlemmar och avdelningar. Förslagsgivaren motiverar i skrift och med CDs eller videos sitt val av stipendiat. Stipendiaten förväntas ge en enkel redovisning för hur stipendiet använts.

Nomineringsförslagen skall vara kommittén till handa före 10 januari 2007. En jury föreslår stipendiat. Valet konfirmeras av SWEAs styrelse på årsmötet. Stipendiet är på USD 10 000.

Förslag på stipendiat skickas med motivering till

Malin Philipson
sammankallande i kommittén

Epost: malin.ph@telia.com


STÄNG FÖNSTRET