Medlemskap

 

Om Du är intresserad av att bli medlem i någon SWEA-avdelning skall Du kontakta den avdelning som är närmast Dig.  Finns ingen SWEA-avdelning på Din ort kan Du kontakta SWEAs kansli för  information. Du kan också se om vi har en Kontakt-Swea på en ort närmare där du bor - titta på sidan "Orter med SWEA-kontakt (ej avdelningar)"

Känner du någon som skulle kunna vara Swea men inte är det ännu? Eller någon som kanske varit medlem tidigare men som glömt att förnya sitt medlemskap?

Skicka ditt tips till framkom@swea.org. Vi behöver namn, e-post adress, bostadsort och helst postadress på dem som borde vara Swea, så att en av våra många avdelningar kan ta kontakt. Hör av dig även om du inte tror att det finns en SWEA-avdelning där din väninna bor. Det kanske finns tillräckligt många att det kan bli en.

Kom ihåg: Swea kan man bli om man pratar svenska och bor utomlands.

 

För att kunna antas som medlem i SWEA skall man:
 
  • vara svenska eller svensktalande (behärska svenska språket) kvinna över 18 år
  • vara villig att verka för SWEAs ändamål
  • vara av god vandel ("good character")
  • vara på orten bosatt - d v s ha sin fasta bostad inom lokalföreningens geografiska område p g a permanentboende, långtidsanställning eller utbildning
  • att bli medlem i någon av Sverige-avdelningarna, krävs dessutom att man bott utomlands oavbrutet i minst 12 månader

 

Om du flyttar / vill vara Swea


Som SWEA-medlem kan man ta med sig sitt medlemskap när man flyttar mellan städer, länder och världsdelar!
  • Du tar kontakt med medlemsansvarig, i den avdelning där du är medlem, dvs den avdelning du erlagt medlemsavgift för innevarande år i, och fyller i en överflyttningsblankett. Medlemsansvarig tar hand om din ifyllda blankett och ombesörjer att meddela berörda parter, dvs SWEA Medlemsregister och SWEA-avdelningen på din nya ort. Du behöver alltså inte göra mer utan blir sedan kontaktad av din nya avdelning och förhoppningsvis välkomnad i de fina välkomstprogram som finns på olika orter.
  • Om du hastigt flyttat och missat att meddela detta eller om det av andra orsaker inte fungerat skickar du bara en e-mail till members@swea.org och meddelar din flytt och din nya adress. Har du fått ett uppehåll i ditt medlemskap pga av missad inbetald medlemsavgift eller dylikt, kan du meddela detta till members@swea.org och blir då hänvisad till ”rätt” person på din nya ort och kan snabbt bli medlem igen.
  • Skulle du flytta till en ort som ej har SWEA-avdelning flyttar du över ditt medlemskap till närmast liggande avdelning och kan på så sätt fortsätta att vara Swea och ha tillgång till vårt fina nätverk. Det finns Sweor som kontaktpersoner på ca 40 orter utan SWEA-avdelning och du kommer snabbt i kontakt med andra Sweor. Vill du bli kontakt-Swea tar du kontakt med kontaktswea@swea.org SWEA sprider sig snabbt över världen och detta är ett bra sätt att komma i kontakt med andra svenskor och på sikt bilda nya avdelningar.
  • Om du inte är medlem men vill bli det, kan du skriva till framkom@swea.org eller till members@swea.org för vidare hänvisning. Du kan även klicka på respektive avdelning i menyn på denna hemsida där det finns direktlänkar.

Välkommen som medlem i SWEA - var än i världen du är!

 

 
Copyright © 1998 - 2006
SWEA International, Inc.
Last updated August 30, 2005
Contact Webmaster

Promotion of Swedish Culture and Tradition