Kontakta SWEA
SWEA International
Styrelse och administration SWEAs 
kansli
SWEA 
Forum
SWEAs hemsida Kommittéer Kontakta Avdelningarna

 

Vi inom SWEA uppskattar kontakt med omvärlden. Våra e-postadresser på hemsidan kan däremot inte användas för massutskick i försäljningssyfte.

För information om annonsering internationellt i medlemstidningen SWEA Forum,
på hemsidan www.swea.org eller på www.sweaguiden.com ber vi er e-posta:
advertising@swea.org, adseurope@swea.org eller adsamerica@swea.org.

För annonsering genom de lokala medlemstidningarna eller deras hemsidor, ombedes ni kontakta respektive avdelningsordförande via e-post.


 

SWEAs styrelse
 
Åsa-Lena Lööf, Internationell ordförande
South Florida, USA
e-post:
president@swea.org
Ninni Pettersson-Wästberg, Internationell vice ordförande
Stockholm, Sverige
e-post:
vicepresident@swea.org 
Agneta Nilsson, SWEAs grundare
Los Angeles, USA
Fax +1 310 545 4343 - Fax sommar +46 414 704 68
e-post:
founder@swea.org
Britta Armstrong, Regionordförande västra Amerikas
San Diego, USA
Fax +1 760 720 0889
e-post:
vame@swea.org
Maud Witt, Regionordförande mellersta Amerikas
Houston, USA
Fax: +1 281 679 0631
e-post:
mame@swea.org
Carin Foster, Regionordförande östra Amerikas
Philadelphia, USA
Fax: +1 856 829 5450
e-post:
oame@swea.org
Kersti Winblad von Walter, Regionordförande västra EMA
Mallorca, Spanien
e-post:
vema@swea.org
Monica Hallworth, Regionordförande mellersta EMA
Malmö, Sverige
e-post:
mema@swea.org
Ann Hespe, Regionordförande östra EMA
Dubai, Förenade Arab Emiraten
e-post:
oema@swea.org
Marilén Sjögren, Regionordförande Asien
Japan, Japan
Fax: +81 3 3705 7321
e-post:
asien@swea.org
 
SWEAs övriga befattningar
 
Siv Svensson, Past President
London, England
e-post: pastpresident@swea.org
Anita Rhodes, Sekreterare
New Jersey, USA
Fax: +1 908 879 6761
e-post:
secretary@swea.org
Heléne Wiorek, Skattmästare

e-post:
treasurer@swea.org
Christina Moliteus, F.d. internationell ordförande - Special Advisor
New York, USA
Fax +1 908 707 8449
e-post: molicom@aol.com
Gîta Paterson, Legal Advisor
Paris, Frankrike
Fax: +33 1 40 50 03 05
e-post: legaladvisor@swea.org
 

 

  Sofia Fransson Krall, Administrator
5928 Balfour Court, Suite B
Carlsbad CA 92008, USA
Tel +1 760 918 9653
Fax +1 760 918 9654
e-post:
office@swea.org
Inger Huber, Assistant Administrator
Tel +1 760 918 9653
Fax +1 760 918 9654
e-post:
office@swea.org
Lena Powers, ansvarig medlemsregister/databas
Seattle, USA
e-post:
members@swea.org
 
SWEA Forum – vår medlemstidning
 
Susanne Hederoth, Redaktör
Zürich, Schweiz
e-post:
editor@swea.org
Eva Malm, Annonschef, Annonsansvarig Skandinavien
Stockholm, Sverige
Tel +46 8 18 08 37
e-post:
advertising@swea.org
Gunilla Pearce, Annonsansvarig Europa
e-post:
adseurope@swea.org
  Annonsansvarig Amerika

e-post: adsamerica@swea.org
 
Helen Rindforth, Webbredaktör
e-post:
webmaster@swea.org 
Christina Gourlaouen, Redaktör SWEA-Nytt
Paris, Frankrike
e-post: sweanytt@swea.org
 
 
Kommitté Sammankallande
Finanskommittén Marianne Krell, Washington DC
Framtidskommittén Ulrica Kjell, Örestad
Kongresskommittén Ginga Sewerin-Olsson, Boston
Nya avdelningar Åsa-Lena Lööf, South Florida
PR-kommittén Eva Malm, Stockholm
Produktkommittén Annica Carlsson Hyman, Vancouver
Redaktionskommittén Anna Carlsson Ring Rönneskog, Genève
Resebidragskommittén Marianne Krell, Washington DC
Stadgekommittén Maude Vännman, Örestad
Stipendium, Agneta Nilsson Elisabeth Alsheimer, Malmö
Stipendium, Litteratur Ulrica Wesslau, Stockholm
Stipendium, Sigrid Paskell Malin Philipson, Stockholm
Valberedningen Mona Johnsson, New York
Årets Svenska Kvinna Anna Källqvist, Frankfurt/Heidelberg
Globala Nomader (ad hoc) Christina Moliteus, New York
Copyright © 1998 - 2006
SWEA International, Inc.
Last updated January 03, 2007
Contact Webmaster

Promotion of Swedish Culture and Tradition