SWEAs historia i ord och bild

 

Medlemmar: svenskor eller svensktalande kvinnor över 18 år som är eller har varit bosatta utomlands. 
SWEA International, Inc. är sedan 1981 inregistrerat som en non-profit organisation i Kalifornien.

ÅRTAL VAD HÄNDE? NYA AVDELNINGAR
1979

1979

SWEA grundas i Los Angeles av Agneta Nilsson från Stockholm, en fd FN-guide som blev berömd när hon introducerade bikini-baddräkter i Kalifornien. Hon gifte sig med SAS-chefen i Los Angeles och idén till SWEA föddes när hon arrangerade en svensk julmarknad och plötsligt hade en stor låda med namn- och adresslappar över svenskor i området, som alla var ivriga att hålla kontakt med varandra. Los Angeles
1980

1980

Prinsessan Christina, Fru Magnuson, blir SWEAs hedersordförande. SWEA får en stödorganisation i Sverige. Orange County
1981

1981

Paraplyorganisationen SWEA International, Inc., bildas med grundaren Agneta Nilsson som dess första ordförande (president). Första PR-lunchen i Sverige ordnas för att sprida information om SWEA. Santa Barbara
San Diego
1982

Foto: Anna Godfrey1982

Första avdelningen utanför USA bildas.

Internationella styrelsemöten i Santa Barbara och Los Angeles.

Toronto
San Francisco
1983

1983

SWEAs första stipendium tilldelas Cindy Anderson för fortsatt forskning om kvinnans roll i det moderna svenska samhället. Stipendiet utdelas vid en lunch på Ulriksdals Värdshus utanför Stockholm. 

Internationella styrelsemöten i San Francisco, Los Angeles och Mammouth Mountains.

New York
1984

1984

Lillian Elliot erhåller SWEAs stipendium för fortsatta studier i svensk textil och konst i offentlig miljö.

Internationella styrelsemöten i Murietta Hot Springs, Los Angeles och Toronto.

SWEA deltar i Kvinnor Kan-mässan i Göteborg.

1985

v

Tre internationella styrelsemöten hålls under året: 
19 januari i Santa Barbara, Kalifornien
13 april i La Jolla, Kalifornien och
28 september i New York, N.Y.
Boston
1986

1986Hank Murta Adamas får SWEAs stipendium för fortsatta studier i glaskonstverk.

Tre internationella styrelsemöten, två i Kalifornien (Sherman Oaks och Mill Valley) och ett i Wellesley, Massachusetts, USA.

SWEA deltar åter på Kvinnor Kan - denna gång i Uppsala.

Arizona 
Göteborg
Hawaii
Malmö
New Jersey 
Stockholm
1987

1987

SWEAs första avdelning utanför Nordamerika och Sverige bildas.

Två internationella styrelsemöten hålls under året, ett på Hawaii och ett i Toronto.
Paris
1988

1988

SWEAs genombrott som svenskorganisation sker i samband med New Sweden-jubileet i USA.
 
SWEA deltar på Kvinnor Kan i Jönköping.

SWEAs stipendium har nu definierats att täcka svenska språket, litteraturen och lingvistiken, och den första mottagaren är Carol Huebscher-Rhoades från University of Texas, Austin, TX, för fortsatt forskning om Fredrika Bremer.

Tre avdelningar bildas i Asien.

Internationella styrelsemöten i Las Vegas, Kingsburg och Princeton.

SWEA har ca 2 000 medlemmar.

Hong Kong
Tokyo (senare Japan)
Singapore
Zürich
1989

1989

SWEA firar 10-årsjubileum i Los Angeles. 

Ambassadrisen och konstnärinnan, grevinnan Ulla Wachtmeister i Washington blir SWEAs första “Årets Svenska Kvinna”.

Lori Ann Ingalsbe från UCLA i Los Angeles får årets stipendium för sin doktorsavhandling om främst Ola Hansson och Stella Kleve.

Internationella styrelsemöten i Los Angeles och Paris.
Denver
London (sedermera SWEA UK åter London)
Vancouver
1990

1990

Birgitta Wistrand, Positiva Sverige utses till Årets Svenska Kvinna.

Kathy Anstine, Yale University, får SWEAs stipendium för arbetet på sin doktorsavhandling om "The Changing Image of the Finn in Turn-of-the-Century Finland-Swedish Fiction".

Internationella styrelsemöten i New York och San Francisco.

SWEA har över 3 000 rnedlemmar.

SWEA deltar i Kvinnor Kan-mässan i Västerås

Marbella
Michigan
Seattle
1991

1991

Italienaren Massimo Ciaravolo erhåller SWEAs stipendium för fortsatt arbete på sin avhandling om Hjalmar Söderbergs inflytande över yngre författare i Skandinavien. 

Stipendiefonden blir självförsörjande, dvs. stipendiesumman på USD 5 000 betalas från fondens avkastning.

ISM i Zürich blir inställt p g a Gulf-kriget, och Scottsdale, Arizona är värd för 1991 års möte i stället.
Belgien
Genève (efter två år som underavdelning till Paris)
Lissabon
Milano
1992
1992
Bridget Morris från Hulls Universitet i England får stipendiet för sin biografi om den Heliga Birgitta.

ISM i Zürich.

Medlemsantalet nu ca 4 300.

SWEA deltar i Kvinnor Kan-mässan i Stockholm.

Holland
Irland
Köln-Bonn
Madrid
Mallorca
South Florida
1993

1993

Två svenska kvinnor, Anne-Marie de Geer och Ingrid Croneborg-Bergman blir valda till Årets Svenska Kvinnor för sina insatser av humanitär hjälp till Estland. Deras initiativ har lett till ett stort hjälpprogram riktat till alla tre baltstaterna. 

Valerie Laugier får litteraturstipendiet för sitt arbete på avhandlingen “Feminism and Translation: a case study of Ulla Isaksson”.

ISM i London.

De första regionmötena (RM) äger rum i Niagara-on-the-Lake, Seattle och Hong Kong, och ett interregionalt Europamöte på Mallorca.
Chicago
Oslo
Rom
Skien (senare Telemark)
Underavdelningar i Västmanland/ Dalarna (senare Västerås)
Seoul
1994

1994

Lise-Lotte Lybeck-Erixon blir vald till Årets Svenska Kvinna för sitt brinnande engagemang att levandegöra Drottning Christinas minne i Rom.

Wolfgang Behschnitt från Freiburg, Tyskland erhåller SWEAs stipendium för sina studier av  "Självbildens konstruktion i August Strindbergs självbiografiska verk".

ISM i Ft. Lauderdale, Florida. 

Regionmöten äger rum i Laguna Beach, Michigan och  Singapore. Europamöte i Bryssel.

SWEA har ca 5 500 medlemmar.

SWEAs totala tillgångar överskrider nu USD 200 000.

SWEA deltar i Kvinnor Kan-mässan i Östersund.

1995

Agneta Nilsson1.jpg (110136 bytes)

SWEA International tilldelas Positiva Sverigepriset 1994 vid det internationella årsmötet i Madrid.

Ingrid Karlsson, som startade The Ecole Reine Astrid i Bryssel, utses till Årets Svenska Kvinna.

Agneta Nilsson utses till Årets Svensk i världen.

Alexander Zjeltuchin från St. Petersburg, Ryssland, får stipendiet för sitt arbete på avhandlingen “Språkbruk och språkväxling i 1500-talets Sverige".

ISM i Madrid.

Årets Regionmöten äger rum i San Francisco, Boston och Tokyo. Det interregionala mötet i Europa går av stapeln i Dublin.

Underavdelning i Frankfurt
1996

1996

Anna Helm Kurz från Georgetown University i Washington, DC får stipendium för forskning kring “The Intersection of Economics and Aesthetics in Literary Texts”.

ISM i Denver, Colorado.

Chicago och Hawaii är värdinnor för Nordamerikas regionmöten, Seoul för Asiens möte samt Amsterdam för Europamötet.

SWEA debuterar på the World Wide Web.

SWEA deltar i Kvinnor Kan-mässan i Karlskrona. 

Örestad 
Malmö
Underavdelningar i Las Vegas
Minnesota
Philadelphia
Rimini
Vietnam
Nya avdelningar i
Atlanta
Saudi
North Carolina
New Delhi
1997

1997

Ulla-Britt Palm utses till Årets Svenska Kvinna för att hon skapat ett vårdcentrum för fattiga kvinnor och barn som bor vid soptippen i Quito, Ecuador. Här finns bl a läkarmottagning, kindergarten, duschrum, matbespisning och kurverksamhet.

Susan Lee Holmberg från University of Washington i Seattle får stipendium för sitt arbete på avhandlingen “The Narrative of Health Care Reform: The Swedish and American Newspaper Coverage of Value Strain”.

ISM i Genève.

Regionmöten i New York, San Diego och Hongkong. Europamöte i Milano.

SWEA har nu 6 000 medlemmar. 

SWEAs totala tillgångar överskrider USD 300 000.

Minnesota och
Philadelphia blir egna avdelningar
Underavdelningar:
Buenos Aires
Chile
Wien
 
1998

1998

Till 1998 års Årets Svenska Kvinna väljs Dorothea Rosenblad för sitt arbete med projektet “Abrahams Barn”.

Det första Interkulturella Stipendiet delas ut vid Sverigemiddagen, Marie Cronqvist från Lunds universitet får stipendiet för sina studier kring “Pictures of the United States in Sweden during the Cold War”.

Det litterära stipendiet delas ut till Norbert Götz från Berlin för avhandlingen “Arbete och Utopi: Den nazistiska folkgemenskapens och det svenska folkhemmets konstruktion".

ISM i Tokyo.

Regionmöten i Atlanta, Vancouver och Singapore. Europamöte på Mallorca.

SWEA deltar i Kvinnor Kan-mässan i Norrköping-Linköping.

Underavdelningar: Bangkok
Budapest
Vilnius
Milwaukee
Warszawa
Ny avdelning i Berlin
New Delhi lägger ner
 
 
 
1999

1999

 

SWEA International firar 20-års jubileum i samband med ISM i Rom. 

"Swedish women God bless you" sa Påven när Agneta Nilsson framfört SWEAs hälsning till honom.

Kerstin Nordquist-Lane utses till Årets Svenska Kvinna för sitt arbete med Swedish American Museum i Chicago.

Elizabeth de Noma, University of Wisconsin erhåller SWEAs litteraturstipendium för sitt arbete på avhandlingen “Remaking Gender on Film: Selma Lagerlöf filmed in the 1940s”.

Gabriella Elgenius från Göteborgs universitet och London School of Economics and Political Science i England får det interkulturella stipendiet för “Symbols and Rituals of National Integration in Europe".

Genom SWEA South Africas tillkomst etablerar sig nu SWEA på ytterligare en kontinent. Medlemsantalet har nu stigit till drygt 7 500 medlemmar.

ISM i Rom.

Regionmöten i Ft.Lauderdale, Arizona och Tokyo. London är värdinna för Europamötet.

Sedan 1992 har SWEA delat ut 37 resebidrag till ett totalbelopp av USD 21 000, vilket möjliggjort för många nya avdelningar att sända sin ordförande till internationella styrelsemöten.

Athen
Istanbul
Malaga
Sydafrika
Underavdelning i
Beijing
2000

2000

Maria Nyström Reuterswärd utses till Årets Svenska Kvinna för sitt arbete kring NASAs Marsprojekt.

Patrick Domann får årets SWEA-stipendium, nu benämnt språk, litteratur och samhälle, för avhandlingen "Methoden, Möglich- keiten und Grenzen der skandinavischen Nietzsche-Rezeption von 1890-1920".

Karin Atthoff erhåller SWEAs Interkulturella stipendium för sitt arbete om kvinnors mänskliga rättigheter avseende asylrätt.  

ISM hålls i Seattle och regionmötena är i Minnesota, Las Vegas och Seoul. Europamöte i Göteborg.

SWEA deltar i Kvinnor Kan-mässan i Luleå.

Washington DC
Dallas
Israel
Tunisien
Underavdelning i Norrbotten
Vietnam lägger ner
 
2001

7714A-Drottningen.jpg (15624 bytes)

H.M. Drottning Silvia utses till Årets Svenska Kvinna för sitt arbete med att förbättra tillvaron för världens utsatta barn.  Drottning Silvia är grundare av stiftelsen World Childhood Foundation. 

Ewa Data-Bukowska får SWEAs stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället för sin avhandling "Demonstrativa pronomen i svenskan - en betydelseanalys ur kognitiva semantikens perspektiv."

Stipendiet för studier i interkulturella relationer går till Åsa Arping för att göra en textkritisk utgåva av romanen Herta av Fredrika Bremer.

ISM hålls i Bryssel och regionmötena är i Philadelphia, Laguna Beach, och Bangkok. Europamötet i Lissabon.

Riga
Underavdelning i Virginia Beach
Milwaukee lägger ner
Chile lägger ner
 
 
 
2002

Christina Moliteus, New York, tillträdde som ordförande i SWEA International.

Eva Olofsson valdes till Årets Svenska Kvinna för sitt mångåriga arbete med att förbättra tillvaron för de mest utsatta barnen i norra Thailand projektet BaanChivitMai ("hem med nytt liv").

Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället gick till Silvia Müller i Schweiz för hennes doktorsavhandling Svensk privatprosa 1650-1750, en jämförande analys av språk- och textmönster hos män och kvinnor.

Sameforskaren Sofie Persson utsågs till SWEAs Kulturmötesstipendiat 2002. Hennes avhandlingsprojekt är inom etnicitetsforskningen: Am I a Sami? - Identity maintenance and identity change among Sami emigrants in North America.

SWEAs sista ISM ägde rum i Budapest. SWEAs omorganisation trädde därefter i kraft. F.d. "underavdelningar" har genom omorganisationen blivit självständiga avdelningar.

De nya regionerna hade sina första möten: Amerikanska Öst-, Väst och Mellanamerika träffades alla i Toronto. Västra EMA (Europa, Middle East och Afrika) på Mallorca, Mellersta EMA i Paris, Östra EMA i Wien och Asiens region träffades i Beijing.

SWEA International donerade en 2 meter hög "SWEA-Häst" till Stockholm Stad i samband med stadens 750-årsjubileum den 6 juni.

Dubai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003
 

  
Till Årets Svenska Kvinna 2003 valdes Ewa Kumlin, initiativtagare till och projektledare för Swedish Style i Tokyo. Hennes arbete har resulterat i ett främjande av både handel och mänskliga relationer genom nya affärsmöjligheter och kulturella utbyten.

Årets mottagare av SWEA Internationals Kulturmötes-stipendium, Helena Kåberg, har undersökt betydelsen av Sveriges goda renommé på formgivningens område för marknadsföringen av svenska produkter utomlands. Under 2003 skulle hon vid The Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, Design, and Culture i New York, undersöka hur svensk identitet använts i kommunikationen med amerikansk affärskultur efter andra världskriget.

Monika Jazowy-Jarmul, doktorand vid institutionen för svensk filologi vid Jagiellonska Universitetet i Krakow, valdes till 2003 års litteraturstipendiat. Hennes doktorsavhandling ”Översättningsmöjligheter av svenska nominalfraser till polska” undersöker likheter och olikheter mellan vissa språkliga strukturer i svenskan och polskan och de strategier som föreligger för en adekvat återgivning vid översättning.
Stipendierna, på vardera USD 6000, delades ut vid SWEAs årliga Sverigemiddag, som hölls i Västerås den 9 augusti.2003.


SWEA Internationals årsmöte hölls den 3 – 5 april i New York med den nya styrelsen på tio personer som består av internationella ordföranden och vice ordföranden, grundaren, samt de sju regionordförandena.

Regionmöten hölls under hösten i Oslo (östra och västra EMA), Rimini (mellersta EMA), San Francisco (VAME), Washington DC (OAME), Florida (MAME) och Hongkong (Asien).

I augusti ordnade SVIV – Svenskar i Världen – och SWEA i samarbete med Svenskt Näringsliv (SN) ett gemensamt seminarium i Näringslivets Hus i Stockholm. Programmet belyste de många olika sidorna av våra gemensamma intressen och listan på talare var mångfacetterad. SVIVs förre general-sekreterare Christer Jacobson presenterade SVIV:s verksamhet och Christina Moliteus berättade vad SWEA står för. Ny generalsekreterare i SVIV efter Christer Jacobson är Örjan Berner.

Under 2003 tillverkades 14 ”SWEA-hästar” av Torbjörn Lindgren, Leksands Skulptur. Alla hästarna var bekostade av en eller flera SWEA-avdelningar och skall stå på parad på Strandvägen i Stockholm under SWEAs 25-årsjubileum i juni 2004. Hästarna målades under sommaren 2003 av olika konstnärer. De flesta målades på Finnbo Bruk i Dalarna.

Luxemburg

Rivieran

New Orleans

Houston

Barcelona

Perth

Kuala Lumpur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004

SWEA firade 25-årsjubileum under ledning av Agneta Nilsson, med flera dagar av festligheter i Stockholm. Inledning och det första av flera tal av Christina Moliteus ägde rum den 17 juni i Storkyrkan, och följdes av en båttur med middag ombord till Millesgården, där SWEA-konstnärer ställde ut under hela sommaren. Dagen därpå ordnades utflykter och en informationsfylld konferens på Foresta Hotell. Sweorna fick avnjuta en specialföreställning på Oscarsteatern på kvällen. Den 19 juni öppnades en utställning om utlandssvenska skolor på Skansen och därefter följde en lunch på Nordiska Museet. Sedan följde en festkväll på Stockholms Stadshus med över 1200 Sweor och vänner. Avslutningsvis hölls en picknick i Ulriksdalsparken med två föreställningar på Confidencen.

14 ”SWEA-hästar” skulpterade av Torbjörn Lindgren, Leksands Skulptur, stod på parad på Strandvägen under juni och prydde sedan en äng på Skansen under resten av sommaren innan de spreds i Sverige och utlandet.

Till Årets Svenska Kvinna 2004 valdes Barbro S. Osher för sina mångåriga, stora insatser för att aktivt stärka banden mellan Sverige och USA. Utmärkelsen överlämnades vid lunchen på Nordiska Muset.

Susanna Andersson - operasångerska, tilldelades SWEAs allra första Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna vid festmiddagen på Stadshuset.

Lucy Creagh, en arkitekt från Australien, mottog årets stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället vid SWEA New Yorks kräftskiva på Columbia University för sina studier av kooperationens roll och inflytande på svensk arkitektur och design.

Marta Reuter fick stipendiet för studier i kulturella relationer för projektet, ”The Baltic Sea Area Studies (BaltSeaNet)”, som undersöker frågan om ett transnationellt och interkulturellt civilsamhälle håller på att växa fram i Östersjöområdet. Stipendiet utdelades vid Sverigemiddagen i Malmö i augusti.

SWEA Internationals årsmöte ägde rum i april i Tägerwilen, Schweiz. Regionmöten hölls under hösten i Dublin (östra och västra EMA), Hammamet, Tunisien (mellersta EMA), San Diego (Västra AME), Chapel Hill, NC (Östra AME), Denver (Mellersta AME) och Singapore (Asien).

Framtidskommittén myntade begreppet ”Kontakt-Sweor” som del av SWEAs nätverk runt jorden.

SWEA-Guiden, fantastisk hjälpcenter inför ut- eller hemflytt, lanserades i samband med jubileet.

Costa Blanca

 

2005

SWEA anordnade en stor insamling till ett svenskt-thailändskt barnhem i Phuket efter tsunamikatastrofen.

SWEA hade sitt första Världsmöte i New Orleans i april med 400 tillresta Sweor. Förutom utflykter erbjöds en två dagars konferens med SWEA-information samt intressanta talare.

Regionmöten hölls i Tokyo, Dallas, Boston, Aten, Nice och på Hawaii.

Läkaren och missionären, Dr. Ingrid le Roux, Sydafrika, utsågs till Årets Svenska Kvinna för 2005.

Lena Norrman, doktorand vid Harvard University fick mottaga litteraturstipendiet. Hennes doktorsavhandling  ”Women’s Voices, Power, and Performance in Medieval Scandinavia” bygger på avancerade moderna teorier om kultur, genus och historieuppfattning.

Karin Söderholm Lindelöf, årets interkulturella stidendiat, presenterade i sin avhandling en etnologisk studie om vilka "sätt att vara kvinna" som är möjliga för unga, välutbildade storstadskvinnor i dagens Polen. Undersökningen fokuserar på identitetsskapande verksamheter i skärningspunkten mellan arvet från kommunisttiden, den pågående EU-integrationen, katolska kyrkans värderingar och omvärldens influenser.

Dansören Sebastian Michanek fick årets Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna.

Alla fyra utnämningarna och stipendierna om vardera $6 000 delades ut vid Sverigemiddagen i Göteborg.

Agneta Nilsson mottog i september utmärkelsen Swedish Heritage Award från Swedish Council of America vid en festmiddag i Philadelphia.

SWEA fick under året fler sponsorer. Förutom Svenskt Näringsliv räknar vi nu till våra välgörare Barbro Osher Pro Suecia Foundation, The Heimbold Foundation, Sony Ericsson, IKEA Houston samt Invest in Sweden Agency (ISA).

Austin

München

 

2006

SWEA International höll sitt årsmöte i Skanör kombinerat med ett arbetsmöte för styrelsen.

Regionmöten hölls under hösten i Perth, Las Vegas, Detroit, Virginia Beach och i Berlin där alla tre regionerna i Europa samlats.

Tina Nordström fick utmärkelsen Årets Svenska Kvinna för sin förmåga att med sprittande glädje sprida svensk matkultur i världen.

Litteraturstipendiat blev Lill-Ann Körber, doktorand vid Humboldtuniversitetet i Berlin. Ämnet för hennes avhandling var: ”Nakenhet, begär och konstnärskap. Den manliga akten i litteratur och bildkonst i Sverige, Danmark och Norge 1900-1920.”

Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium för studier av interkulturella relationer tilldelades Agnes Ers. I sin doktorsavhandling undersöker hon ett svenskt biståndsprojekt för handikappade barn i Rumänien ur ett etnologiskt perspektiv. Det handlar om mötet mellan givare och mottagare.

Sigrid Paskells Stipendium i scenkonsterna, nu i skådespeleri, gick till Maria Sundbom, en synnerligen skicklig nytolkare av det klassiska borgerliga dramat, som hon ger ett helt nytt och aktuellt innehåll.

Allra tre stipendierna hade höjts till USD 10.000. Utmärkelsen och stipendierna delades ut vid Sverigemiddagen i Stockholm av Prinsessan Christina, Fru Magnuson.

Tillsammans med SVIV delade SWEA ut ytterligare tre stipendier till de tonåriga Globala Nomaderna Sven Karlsson, Carolina Wannheden och Viveka Schaar.

Agneta Nilsson blev årets Svensk-Amerikan och hyllades i Värmland, Stockholm och Växjö.

Årets SWEA-Sverigeresa gick till Värmland.

SWEAs administratör och uppskattade allt i allo sedan 16 år, Boel Alkdal, gick i pension.

SWEA inledde samarbete med Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU).

SWEA mottog donationer från Pro Suecia Foundation och Heimbold Foundation.
Moskva
Riga lades ned
2007


SWEAs årsmöte, tillika SWEAs Världsmöte, ägde rum i Amsterdam. Förutom styrelsemötet bjöds på två dagars intensiv SWEA-utbildning och konferensprogram och ett halvdagsseminarium lett av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet om hur vi skall sälja den moderna Sverigebilden utomlands.

Regionmöten hölls under hösten i Kuala Lumpur, Phoenix AZ, Chicago IL, Princeton NJ, Barcelona, Rom och Dubai. Mötet i Rom var det första regionmöte som var enbart ett arbetsmöte.

Årets Svenska Kvinna var Marianne Forssblad, som under 27 år varit eldsjäl och ansvarig för Nordic Heritage Museum i Seattle. Marianne har mycket aktivt bidragit till spridande av kännedom om Sverige och svenska förhållanden.

 Litteraturstipendiaten Yuliana Grigoryeva är ryska och doktorand vid S:t Petersburgs statliga universitet. Avhandlingen handlar om svensk språkhistoria och syntax med bibelöversättningarna 1917 och 2000 som grund.

Stipendiet för studier av interkulturella relationer tilldelades Kajsa Hallberg, som startar en fem månaders studievistelse i Ghana vid Institute of African Studies med sikte på en doktorsavhandling om hållbar migrationspolitik.

Sigrid Paskells Stipendium för scenkonsterna, nu i instrumentalmusik, tilldelades klarinettisten Marcus Forss vid Australian National University School of Music.  Marcus mottog sitt stipendium vid en föreställning på Confidencen i Stockholm.

De tre stipendierna var på USD 10 000 vardera.

Också i år delade SWEA tillsammans med SVIV ut stipendium till två tonåringar för sina uppsatser om att vara unga svenska Globala Nomader, Jonas Melin och Carl Mauzy.

SWEAs nya webbsida etablerades under våren.

Årets Sverigemiddag ägde rum i Båstad (Örestad) och SWEA-Sverigeresan gick till Dalarna.

SWEA mottog donationer från Pro Suecia Foundation, Heimbold Foundation, IKEA, Svenskt Näringsliv och Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet.
Tampa Bay
     

Fem Ordforande

SWEA Internationals ordförande 

1982-84 Agneta Nilsson, SWEA Los Angeles, Kalifornien, USA.
1984-88 Vanja Haley, SWEA Orange County, Kalifornien, USA.
1988-89 Louise Enhörning, SWEA New York, USA, tidigare och också numera SWEA Toronto, Kanada.
1990-93 Kerstin Mayberry, SWEA Toronto, Kanada.
1994-97 Gunilla Possenius, SWEA Seoul, Korea, tidigare SWEA Lissabon, Portugal och numera SWEA Vilnius, Litauen.
1998-01 Kerstin Velander, SWEA Genève, Schweiz
2002-04 Christina Moliteus, SWEA New York, USA
2005 -06 Siv Svensson, SWEA London, England
2007- Åsa-Lena Lööf, SWEA South Florida, USA
 
Copyright © 1998 - 2006
SWEA International, Inc.
Last updated March 27, 2009
Contact Webmaster

Promotion of Swedish Culture and Tradition