kyrkadonation1donation2donation4Svenska_Hemmet.jpg (60012 bytes)donation3barn med globKyrka.jpg (54494 bytes)donation5

 

Många SWEA-avdelningar kan genom inkomster från julmarknader, lotterier, och andra inkomstbringande program och idéer donera pengar till olika svenskrelaterade ändamål. 

Tack vare SWEAs stipendieverksamhet har många ungdomar under årens lopp lärt känna Sverige och svenskar, svensk kultur och levnadssätt. SWEA International har varje år två stipendier, ett för studier inom litteratur och ett interkulturellt stipendium (se separata webbsidor).  Avdelningarna världen runt har olika krav och delar ut varierande summor till en stor skara skiftande förmågor, t ex under 2001 fann vi bland stipendiaterna:

 • South Floridas stipendium gick till en stipendiat för studier av bröllopsvävnader i sjuttonhundratalets Sverige.
 • En pianist fick ett stipendium från SWEA New Jersey. Han höll en konsert i New York där han presenterade och spelade Stenhammars musik.
 • Tre svenska ungdomar fick stipendium från SWEA Washington for att studera på Gallaudet University for The Deaf and Hearing Impaired i Washington DC
 • SWEA Warszawa delade under 2001 ut sitt första stipendium och ett hederspris
 • SWEA Toronto delar ut inte mindre än 6 stipendier.

Några avdelningar har beslutat att donera till universitet med svenskundervisning, ex. Arizona State University och University of Michigan, Department of Germanic Languages and Literature.

En del avdelningar hittar annorlunda förmågor, värda att stödja, t ex:

 • Svenska trubadurer fick avsevärd hjälp av SWEA Florida för främjande av svenska visor och musik i södra Florida.
 • Tre Svenska historieberättare fick resebidrag av SWEA Toronto för att delta i en världsvid festival.

Ibland är det vissa projekt som lockar: Denver donerade till ett Vikingasymposium som anordnats av University of Colorado med sakkunniga inom vikingaforskningen från Norge, Sverige, Danmark, Island och England. Bland ämnen som diskuterades var isländska sagor, the effect of Viking Settlements on Flora and Fauna.  En annan Vikingautställning i Los Angeles (från Smithsonian) fick bidrag från SWEA San Diego

Livrustkammaren i Stockholm fick många belopp, stora som små från olika SWEA-avdelningar världen runt till Drottning Christinas ”särkar” och tronhimmel, men även andra museer kan glädjas åt Sweornas generositet:

 • SWEA New Jersey donerade pengar till en speciell utställning på American-Swedish Museum i Philadelphia. Utställningen handlar om andra världskriget. SWEA Philadelphia gav pengar till samma museum men deras bidrag gick till stolsitsar i allrummet (och alla RM-deltagare satt därför bra vid galamiddagen i detta rum!)  SWEA-avdelningarna i Boston och Washington bidrog med ett belopp som ”tack för sist” efter RM 2001.

 • New Sweden Farmstead Museum i New Jersey och SAMAC Swedish American Museum Center i Chicago fick också bidrag under 2001.

Några avdelningar har speciella ”skyddslingar”, som t ex Scandinavian Living Center i Boston-området, vilket har fått stöd av SWEA Boston sedan många år, inte bara ekonomiskt utan även genom ”Besöksgruppen”, som hälsar på de gamla på hemmet regelbundet med blommor och kaffebröd. Deras besök är mycket uppskattade!  Tidningen Bulletinen i HongKong utkommer med 10 nummer per år och en sida i tidskriften tillägnas SWEA som tack for donationer. Renovering av köket i Swedish Club in Metro Detroit betalades delvis av SWEA Michigan. En balettkoreograf i Toronto får årligen bidrag.

Även om SWEA som förening inte är aktiv inom kyrkoverksamheten är det många avdelningar som stöder lokala kyrkor med svensk anknytning.

Ett litet annorlunda kyrkorelaterat bidrag från Sweorna i Rom gick till restaureringen av epitafiet på Drottning Christinas sarkofag i Peterskyrkan. Vid avtäckningen deltog Madre Tecla, abbedissa på Birgittaklostret i Rom.  Blommorna på sarkofagen var sända av Drottning Silvia.  Restaureringsarbetet utfördes av Agneta Freccero, en Romswea. Före rengörings/restaureringsarbetet var det omöjligt att läsa inskriften.  Naturligtvis var SWEA Roms hedersmedlem och SWEA Årets Kvinna 1995, Lise-Lotte Lybeck-Erixon också närvarande; hon var initiativtagare till projektet.

Många svenska skolor som undervisar utlandssvenska barn världen över får ekonomisk hjälp och mycket stöd genom SWEA, t ex: 

 • Svenska Skolföreningen, OC  och i Chicago

 • Svenska Skolan i Minnesota på American Swedish Institute

 • Svenska Småskolan i San Diego

 • Svenska Skolan i Boston

 • Svenska Skolan i Atlanta

 • Två svenska skolor i Toronto

 • Svenska Skolan i Malaga för två elevers terminsavgifter

 • Swedish School for Children in the DC Area för inköp av dator

 • Svenska Skolan i Michigan

 • Svenska Skolföreningen Tre Kronor, Walnut Creek, CA

 • Swedish School in Marin County, CA

Den 6:e juni firas även på många platser utanför Sverige.  Sweorna i Atlanta, Marbella och San Francisco tillhör de avdelningar som stöder denna speciella dag

Vi Sweor donerade även personligen en avsevärd summa till Drottning Silvias World Childhood Foundation under 2001, det året då Drottningen valdes till Årets Svenska Kvinna.

Exempel på lokalavdelningarnas donationer 
 


SWEA Rom har bidragit till restaureringen av epitafiet på Drottning Christinas sarkofag i Peterskyrkan med c:a 1.000 US dollar. Bilden togs när man "avtäckte" restaurerings arbetet och nunnan som står närmast sarkofagen är Madre Tecla, abbedissa på Birgittaklostret i Rom. Blommorna på sarkofagen var sända av Drottning Silvia. Själva restaurerings arbetet utfördes av Agneta Freccero, en RomSwea. Före rengörnings - och restaureringsarbetet var det omöjligt att läsa inskriften. Swea Roms hedersmedlem Lise-Lotte Lybeck Erixon  - initiativtagare till projektet - var naturligtvis närvarande.

SWEA Rom har också utlyst ett stipendium på c:a 1.500 US dollar i svenska språket, litteraturen och samhället för att komplettera och fördjupa påbörjat examensarbete eller annan aktivitet som främjar svensk kultur i världen.

 
Copyright © 1998 - 2006
SWEA International, Inc.
Last updated October 06, 2004
Contact Webmaster

Promotion of Swedish Culture and Tradition